Likviditetsbudget – en simpel forklaring

Et likviditetsbudget er et detaljeret budget, som viser, hvor mange penge, din virksomhed kan forvente at have på kontoen på et hvilket som helst tidspunkt inden for budgetperioden. Du bruger likviditetsbudgettet til at sikre, at du altid har penge på kontoen til at afholde din virksomheds udgifter. Budget vs. likviditetsbudget I et almindeligt overordnet budget […]

Konkurrentanalyse – et redskab til god markedsføring

konkurrentanalyse

En konkurrentanalyse er en analyse af, hvilke konkurrenter, der findes på dit marked, og hvilke styrker og svagheder disse konkurrenter har. Du bruger konkurrentanalysen til dels at håndtere din egen virksomheds indtræden på et marked og dels på længere sigt at sikre din virksomhed så god en placering på markedet som muligt. Der findes en […]

Alt du bør vide om konkurrenceforvridning

Markedet og prisdannelsen er helt grundlæggende baseret på de fri markedskræfter. Det betyder, at der skal være fri konkurrence mellem udbydere på markedet, da det – teoretisk set – vil betyde, at priserne bliver så reelle som muligt. For dig og din virksomhed betyder det, at der er nogle ganske få begrænsninger på, hvilke aftaler, […]

Hvad er et kommanditselskab?

kommanditselskab

Kommanditselskabet er en godkendt dansk virksomhedstype, som forkortes K/S. Du kan betragte det som en slags blanding mellem en enkeltmandsvirksomhed og et selskab med begrænset hæftelse. Der er to roller i et kommanditselskab Kommanditist Komplementar Hver af rollerne kan besættes af én eller flere juridiske eller fysiske personer. Kommanditselskabet er selv at betragte som en […]

Hvad er goodwill og hvordan beregner man det?

goodwill

Der er især tre situationer, hvor det er interessant at beregne en virksomheds goodwill. Hvis du skal sælge din virksomhed. Hvis du skal købe en virksomhed. Hvis du skal afskrive goodwill skattemæssigt. Der kan ikke opstilles nogen konkret formel til beregning af goodwill, da det i de fleste tilfælde ikke er et begreb, som er […]

Etableringsbudget – et budget du skal have styr på

Når du skal starte en ny virksomhed, får du altid nogle indledende omkostninger. Omfanget af disse varierer selvfølgelig efter virksomhedens karakter og størrelse. Der er færre omkostninger forbundet ved at starte en konsulentvirksomhed, som sælger din egen viden på timebasis, end en medicinalfabrik med tilhørende forskningsenhed. Også når du starter en ny aktivitet eller et […]

Hvad er ekspropriation?

ekspropriation

Ekspropriation betegner den situation, hvor det offentlige tvangsmæssigt opkøber ejendom fra en privat – med eller mod dennes vilje. Mange eksproprieringer bliver gennemført som frivillige aftaler, men i nogle tilfælde, hvor der ikke kan opnås en frivillig aftale, bliver den private tvunget til at afgive den eksproprierede ejendom. Hvem kan ekspropriere? Ekspropriation kan kun foretages […]

Hvad er EAN-numre og hvad bruges de til?

ean

Hvis du skal sende en faktura til en offentlige myndighed eller institution, kan du være næsten sikker på, at de kræver, at fakturaen fremsendes elektronisk. For at gøre dette skal du kende det korrekte EAN-nummer. Hver institution og myndighed i det offentlige har et unikt EAN-nummer, som forbinder din faktura med den korrekte modtager. Det […]

Driftsbudget – hvad er det og hvad bruges det til?

driftsbudget

Et driftsbudget er et budget, som forudser din virksomheds udgifter og indtægter i den daglige drift. Altså budgettet, som viser at I tjener penge på det, I laver. Den daglige drift sikrer, at din virksomhed tjener penge. Derfor er det vigtigt at have overblik over de løbende udgifter og indtægter. I driftsbudgettet sikrer du dette […]

Hvad er en nichevirksomhed?

niche

En nichevirksomhed er en virksomhed, som kun arbejder inden for et snævert område af sin branche. Virksomheder kan på forskellig vis specialisere sig inden for deres branche. Når en virksomhed har specialiseret sig meget snævert, taler man om en niche. Der er grundlæggende tre måder, du kan specialisere dig på: Geografisk specialisering Specialisering mod kundesegment […]