Sådan kommer du godt videre online

Det er ikke nogen hemmelighed, at det i dag er de færreste, der kan forestille sig en hverdag med stor succes uden at agere online. Her er der nemlig tale om stedet, hvor der i dag findes flest kunder, hvor der foretages masser af salg og generelt, hvor man får sit budskab spredt. Dog kan […]

Lav en hjemmeside til din virksomhed: Sådan kommer du i gang

Der er ingen tvivl om, at det er en fordel som virksomhed at være meget alsidig. Det vil sige, at det er en god idé at være til stede på flere slags platforme. Hvis ikke allerede du har en hjemmeside til din virksomhed, skal du helt sikkert overveje at lave det. Men hvordan kommer du […]

Konkurrentanalyse – et redskab til god markedsføring

konkurrentanalyse

En konkurrentanalyse er en analyse af, hvilke konkurrenter, der findes på dit marked, og hvilke styrker og svagheder disse konkurrenter har. Du bruger konkurrentanalysen til dels at håndtere din egen virksomheds indtræden på et marked og dels på længere sigt at sikre din virksomhed så god en placering på markedet som muligt. Der findes en […]

Alt du bør vide om konkurrenceforvridning

konkurrenceforvridning

Markedet og prisdannelsen er helt grundlæggende baseret på de fri markedskræfter. Det betyder, at der skal være fri konkurrence mellem udbydere på markedet, da det – teoretisk set – vil betyde, at priserne bliver så reelle som muligt. For dig og din virksomhed betyder det, at der er nogle ganske få begrænsninger på, hvilke aftaler, […]