Når du skal starte en ny virksomhed, får du altid nogle indledende omkostninger. Omfanget af disse varierer selvfølgelig efter virksomhedens karakter og størrelse. Der er færre omkostninger forbundet ved at starte en konsulentvirksomhed, som sælger din egen viden på timebasis, end en medicinalfabrik med tilhørende forskningsenhed.

Også når du starter en ny aktivitet eller et løsrevet projekt i en eksisterende virksomhed, er det oplagt at lave et etableringsbudget.


Etableringsbudgettets formål

Formålet med at lave et etableringsbudget er at skabe overblik over de omkostninger, som er forbundet med den nye opstart.

Disse omkostninger skal jo finansieres på den ene eller anden måde. Og uanset, om det er din eget tid, dine egne penge eller penge fra eksterne kilder, som skal danne grundlaget for etableringen, er det afgørende at man kan se, hvornår etableringsomkostningerne forventeligt er dækket ind.

Etableringsbudgettet er altså både til dig selv og til dine investorer, og hvis det er lavet grundigt nok, giver det dig stor handlefrihed, når først du går i gang med at etablere.


Hvad skal med i et etableringsbudget?

Det afhænger selvfølgelig af virksomhedens karakter, men tænk på det som ”alle de udgifter der skal afholdes, før du kan tjene den første krone”.

Du kan tage udgangspunkt i følgende:

Og afhængig af virksomhedens karakter måske også:

Hvor kommer pengene fra?

I et sundt etableringsbudget er der også taget stilling til, hvor pengene kommer fra. Indtægterne i et etableringsbudget vil ofte optræde som en finansieringsplan. Hvis du har brug for eksterne investorer til din etablering, er det for det meste nødvendigt, at du er meget tydelig omkring, hvad du selv byder ind med.

Finansieringsplanen i dit etableringsbudget kan f.eks. rumme:

Hvordan opstilles et etableringsbudget?

Etableringsbudgetter kan se meget forskellige ud afhængig af, hvor tidligt i planlægningen de optræder. Det er klogt meget tidligt i arbejdet med en virksomhedsplan at lave et overordnet udkast til et etableringsbudget.

På den måde tvinger du dig selv til at tage stilling til, om det er nødvendigt for din kommende virksomhed at starte ud med store lokaler og fede direktørkøretøjer, eller om du kan og vil starte som garageiværksætter på skateboard og bygge langsomt op.

Når du har truffet disse vigtige indledende beslutninger, begynder du at uddybe hvert enkelt punkt i dit etableringsbudget.

Undersøg f.eks. markedsprisen for lokaler af den type, du har brug for. Underbyg gerne dit budget med konkrete tilbud eller udbud, hvis du kan finde nogen. Det gør budgettet langt mere realistisk, og det viser dig også, om markedet rent faktisk har de kapaciteter til rådighed, som du efterspørger.


Hvordan bruges et etableringsbudget?

Når du har lagt budgettet og fundet finansieringen, skal du I gang med rent faktisk at etablere din nye virksomhed. Mange iværksættere glemmer i denne periode at følge op på etableringsbudgettet, fordi der er stor travlhed med at udvikle produkter og salgskæde.

Det er en stor fejl.

Sørg for at bogføre dine etableringsomkostninger på en måde, så de helt umiddelbart kan holdes op mod dit etableringsbudget. På den måde slipper du for at bekymre dig om, om f.eks. dine kontormøbler bliver for dyre.

Hvis der er plads i budgettet, og du har finansieringen på plads – så køb i stedet for at spilde tid på at overtænke og bekymre dig.

Hvis en budgetpost derimod overskrides, fordi noget bliver uforudset dyrt, ved du omvendt med det samme, at det bliver nødvendigt at spare på noget andet. Ellers skal du jo ud og finde yderligere finansiering.


Etableringsbudget som “djævelens advokat”

Hvis du allerede har en virksomhed og overvejer at starte en ny aktivitet op, bør du lægge et stramt etableringsbudget. Afsæt et bestemt beløb, betragt det på forhånd som tabt, og sæt så nogle faste, målbare milepæle op. Det kunne f.eks. være et fast mål for presale inden en fastsat frist. Sæt projektet i gang og følg op på, om du når dine milepæle. Hvis du ikke når dem, ved du, hvornår du skal lukke projektet, før det pludselig koster mere end du har afsat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *