Der er især tre situationer, hvor det er interessant at beregne en virksomheds goodwill. Hvis du skal sælge din virksomhed. Hvis du skal købe en virksomhed. Hvis du skal afskrive goodwill skattemæssigt.

Der kan ikke opstilles nogen konkret formel til beregning af goodwill, da det i de fleste tilfælde ikke er et begreb, som er baseret på objektive kriterier. Derfor kan du meget vel komme til tre forskellige resultater afhængig af, om du beregner goodwill skattemæssigt, som køber eller som sælger.


Hvad er goodwill?

Goodwill er den værdi, som en virksomhed har ud over sin reelle markedsværdi. Værdien opstår på grund af ting som omdømme, kundekreds, varemærke m.v. I nogle tilfælde kan man også indregne potentiel værdi af uforløste patenter og potentialet i udviklingsplaner.


Hvornår er goodwill vigtig?

Værdien af en virksomheds goodwill er vigtig, når virksomheden skal overdrages. Derudover kan værdien af goodwill vise sig vigtig, hvis SKAT ikke er enig i den værdi, som fastsættes ved almindelig handel. SKAT har foretaget rigtig mange afgørelser, hvor en goodwill var fastsat for lavt – efter SKATS mening med henblik på at overføre en værdi, som egentlig var skattepligtig. Den type afgørelser handler typisk om generationsskifte, hvor den ældre generation gerne vil hjælpe den yngre generation godt i gang.


Goodwill set fra sælgers synspunkt

Hvis du skal sælge din virksomhed, fastsætter du som udgangspunkt prisen i forhold til de seneste års regnskab. Hvis virksomhedens regnskab viser en stabil drift, og hvis der ikke er forskydninger på markedet, som forstyrrer dette, skal køber kunne forvente, at den stabile drift kan fortsætte. Derudover har virksomheden måske forskellige fysiske eller immaterielle aktiver, som også værdisættes. Ofte vil værdien fremgå af regnskabet, fordi der vil være foretaget skattemæssig afskrivning af disse værdier.

Som sælger har du derudover et særligt indblik i virksomhedens potentialer. Du har viden om de faste kunder, som køber ikke har. Du har erfaringer med, hvor stor betydning dit navn og varemærke har, når du forhandler med kunder. Du har set potentialet i ideer og patenter, som virksomheden råder over, men som vil være ukendte for omverden. Måske har du også fordel af en bestemt fysisk placering – f.eks. et lejemål i en gågade, et storcenter eller tæt på motorvejen.

Når du skal fastsætte værdien af dette, bør du tænke på, hvor stor betydning hvert af disse elementer har for virksomhedens mulighed for vækst.

Som sælger har du selvfølgelig som udgangspunkt interesse i, at værdien af goodwill bliver så høj som muligt.


Goodwill set fra købers synspunkt

Når du som køber skal beregne goodwill, har du næsten altid interesse i at komme frem til så lavt et beløb som muligt. Du skal kigge på de samme elementer, som sælger. Og du kan være ret sikker på, at sælger vil præsentere dig for et større potentiale end det reelle. Når du forhandler om betalingen af goodwill, bør du derfor gå sælger på klingen og bede ham dokumentere den værdi, han er kommet frem til. Og når hans dokumentation ikke er objektiv, bør du anfægte den.

Hvis sælger f.eks. vil have en bestemt pris for et uforløst patent, vil han gøre meget ud af at fortælle, hvor mange penge, du kan tjene på dette patent i årene fremover. Du bør bede ham om at fremlægge en forretningsplan for dette, hvor han kommer frem til den værdi, som han fastsætter. Samtidig bør du på egen hånd lave en tilsvarende forretningsplan og se, om du kan komme frem til samme resultat.

Hvis sælger vil fastsætte prisen for en bestemt beliggenhed (ofte kaldet ”nøglepenge”), bør du overveje, om beliggenheden virkelig har den værdi, som sælger påstår. Kan du tjene nøglepengene ind igen på en rimelig tid?


Goodwill set fra SKAT’s synspunkt

SKAT har også interesse i, at værdien af goodwill er fastsat korrekt ved handler med virksomheder. Hvis værdien er fastsat for lavt, f.eks. ved generationsskifte, går samfundet jo glip af den skat, som sælger skulle have betalt – og nogle år senere, går samfundet glip af arveafgiften.

Som udgangspunkt skal SKAT acceptere den værdisættelse af goodwill, som de handlende parter finder frem til, for køber får jo fradrag for det samme beløb, som sælger beskattes af. Så SKAT bør især blande sig i beregning af goodwill, hvis der er interesseforbindelse mellem parterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *