En konkurrentanalyse er en analyse af, hvilke konkurrenter, der findes på dit marked, og hvilke styrker og svagheder disse konkurrenter har.

Du bruger konkurrentanalysen til dels at håndtere din egen virksomheds indtræden på et marked og dels på længere sigt at sikre din virksomhed så god en placering på markedet som muligt. Der findes en lang række af modeller til konkurrentanalyse, og det er vigtigt, at du vælger de, som giver mening i udviklingen af din virksomhed. Her tager vi fat i to eksempler, som de fleste kan have gavn af.


Hvad skal jeg analysere?

For at finde ud af hvilke virksomheder der konkurrerer hårdest på det marked, du gerne vil virke på, skal du analysere markedet. Brug f.eks. skydeskivemodellen til at kategorisere dine konkurrenter efter, hvor tætte de er på din måde at drive virksomhed på.

Brug derefter SWOT-analysen til at finde dine konkurrenters stærke og svage punkter, så du ved, hvor du mest effektivt kan sætte ind og tage markedsandele.


Skydeskivemodellen

Skydeskivemodellen er en analyse af, hvilke konkurrenter der findes på dit marked, og hvor meget de ligner din virksomhed. Modellen findes i flere udgaver, men kan f.eks. dele dine konkurrenter ind i fem kategorier, som placeres i en cirkel med stigende afstand til centrum – altså noget, der ligner en skydeskive.

I centrum placerer du virksomheder, som leverer den samme ydelse eller det samme produkt som dig til den samme målgruppe. Hvis du er lokal tømrermester, er de andre lokale tømrermestre fra samme by i centrum af din skydeskive, mens de større byggefirmaer ligger længere fra centrum.

I den næste cirkel placerer du virksomheder, som leverer samme ydelse, men til andre målgrupper. Hvis du har en herretøjsforretning rettet mod teenagere, kunne det være nabobutikken med modetøj til sejlere.

Cirkel nummer tre rummer virksomheder, som leverer ydelser i samme kategori. Har du en pølsevogn, placerer du burgerbarer, sushipushere, bøfhuse og alle andre spisesteder og take-away-steder her.

Den fjerde cirkel er for virksomheder, som opfylder samme behov. Hvis du har en biograf, opfylder du bl.a. kundernes behov for underholdning. Det samme behov opfyldes af stadion, spillesteder, zoologisk have, tivoli og mange andre.

I den femte og yderste cirkel placerer du virksomheder, der ud over at opfylde de samme behov som dig også opfylder en række andre behov. Hvis du er freelance-tegner, finder du full service reklamebureauer her.

I nogle udgaver af modellen har man tegnet yderligere en cirkel yderst, som rummer alle virksomheder, der IKKE leverer ydelser, som på nogen måde minder om dine.

Jo tættere på centrum en konkurrent befinder sig i din udgave af skydeskiven, des tættere en konkurrent er der tale om. Og des mere opmærksom skal du være på, hvordan denne konkurrent går til markedet – både ved at kigge på hans styrker og svagheder.

Læs også guiden til likviditetsbudget her.

SWOT i konkurrentanalyse

SWOT-analysen er et af de mest anvendte centrale analyseredskaber til at danne grundlag for udvikling af din egen virksomhed.

Men ved at lave en SWOT-analyse af dine konkurrenter kan du finde de områder, hvor markedet er lettest tilgængeligt.

SWOT er forkortelse for fire begreber:

Din SWOT-analyse består af fire lister, som kan gøres mere eller mindre detaljerede. Én liste for hvert begreb. Der findes et hav af forskellige måder at præsentere SWOT-analysen på, men det centrale er at skabe overblik over de fire kategorier.

I konkurrentanalyse er du især opmærksom på konkurrentens styrker og svagheder. De steder, hvor din konkurrent er specielt stærk, er langt vanskeligere at angribe end de steder, hvor han er svag.

Måske er din konkurrent i stand til at køre med lavere priser end dig. Men han holder måske de lave priser ved at spare på servicen. Da vil det være lettere for dig at konkurrere på bedre service end lavere pris.

Analysen af konkurrentens udviklingsmuligheder er også særligt interessant. Her finder du nemlig de punkter, som din konkurrent endnu ikke har realiseret. Hvis du kan finde en måde at realisere disse muligheder på, som din konkurrent har overset, så har du mulighed for at komme foran i konkurrencen.


Forskel på online og offline

Vær især opmærksom på, at forskellen på online- og offline-virksomheder kan forekomme større, end den er i virkeligheden. Når du overvejer, hvordan du skal placere din virksomhed på markedet, er det derfor nødvendigt at tage både online og offline konkurrenter med i analysen. De opfylder jo ofte de samme behov set fra kundens synspunkt.

Denne artikel er præsenteret i samarbejde med Friboo.dk, hvor du kan finde flere guides til forretningsmodeller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *